Thư ngỏ gởi bạn trẻ Việt Nam...: muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình (Hardcover)

Thư ngỏ gởi bạn trẻ Việt Nam...: muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình By Dao Vinh, Nguyen Ha Thuy (Notes by), Tamypu (Illustrator) Cover Image
By Dao Vinh, Nguyen Ha Thuy (Notes by), Tamypu (Illustrator)
$107.87
Usually Ships in 1-5 Days
(This item cannot be returned.)

Description


"THƯ NGỎ GỞI C C BẠN TRẺ VIỆT NAM... muốn t m hiểu về nguồn gốc của m nh" l t m tư của t c giả Vĩnh Đ o (Tiến sĩ Văn học Ph p, Viện Đại học Paris-Sorbonne) gửi tới thế hệ trẻ người Việt, d đang sống ở trong nước hay nước ngo i, một c u chuyện về người Việt phi thường trải qua ngh n năm Bắc thuộc đến những cuộc chiến chống ngoại x m xuy n suốt lịch sử từ thời dựng nước để c được một Việt Nam như ng y h m nay. Cuốn's ch l một c ch kể lại lịch sử người Việt, đất Việt với g c nh n dễ tiếp cận nhất m vẫn đủ đầy: từ đ m d i Bắc thuộc (thời Thượng cổ đến thế kỷ X) - đến những triều đại đầu ti n của nước Việt độc lập (thế kỷ X-XII) c ng với cuộc h nh tr nh phi thường của tiếng Việt; b n cạnh đ l c c cuộc chống qu n Nguy n - M ng đến cuộc x m lăng của nh Minh, giai đoạn Ph p thuộc cho đến ng y nay c ng những biến động lớn về văn h a x hội để cuối c ng, người Việt đ khẳng định m nh phi thường ra sao. - Mục lục: Chương Một: Đ m d i Bắc thuộc (từ thời Thượng Cổ đến thế kỷ thứ X) Chương Hai: Cuộc h nh tr nh phi thường của tiếng Việt Chương Ba: Những triều đại đầu ti n của nước Việt Nam độc lập (thế kỷ X - XII) Chương Bốn: Chiến thắng qu n M ng Cổ (thế kỷ XIII) Chương Năm: X hội v văn ho Việt Nam Chương S u: X m lăng của nh Minh v cuộc kh ng chiến 10 năm (thế kỷ XIV - XV) Chương Bảy: Tuyển lựa nh n t i bằng thi cử Chương T m: Chia cắt v thống nhất. Hai thế kỷ nội chiến (thế kỷ XVI - XVIII) Chương Ch n: Chế độ thuộc địa của Ph p v cuộc kh ng chiến gi nh độc lập (thế kỷ XIX - XX) Chương Mười: Nước Việt Nam ng y nay (thế kỷ XX - XXI) Chương Mười Một: Đất nước, con người Chương Mười Hai: Để c n l người Việt Nam - T c giả Vĩnh Đ o - Minh họa: Tamypu - Phụ ch H Thủy Nguy n.


Product Details
ISBN: 9786048465018
ISBN-10: 6048465017
Publisher: Da Nang Publishing House
Publication Date: October 2nd, 2022
Pages: 154
Language: Vietnamese