شجاعت تغییر باورها (Paperback)

شجاعت تغییر باورها By Hassan Abbasi Cover Image
$22.59
Usually Ships in 1-5 Days
(This item cannot be returned.)

Description


کتاب شجاعت تغییر باورها، کتابی برای ساخت زندگی موفق با ذهنیت و نگرش ثروتمندانه است. این کتاب برای هر انسانی است که داشتن زندگی موفق را دوست دارد و دنبال آن است که استعدادها، هدف ها و رسالت زندگی خویش را پیدا کند. در درون هر انسان، یک قهرمان و استعداد خاص قرار دارد که باید شکوفا شود. خورشید به این بزرگی، پشت لکه ای ابر پنهان نمی ماند.نداشتن ذهن ثروتمند، باور مثبت و مهارت لازم، همانند لکه ابری است که مسیر خوشبختی و ثروت و فراوانی را تیره وتار می کند. با شکوفایی و خودباوری مثبت، چراغ امید و ساختن هدف ها و زندگی خوشبخت و موفق روشن می شود.اگر نگرش و تفکر علمی و باور مثبت و مهارت لازم، به دور از شبه علم و خرافات ساخته شود، پیشرفت و موفقیتی ایجاد می کند که شما را از تمام دوستانتان بالاتر می برد و پیشرفت زندگی تان را چندین برابر انسان های دیگر می کند. شکوه ساختن زندگی رؤیایی و بیدار کردن شجاعانه قهرمان درون زندگی، زمانی زیباست که همراه با عمل گرایی باشد.


Product Details
ISBN: 9781990760747
ISBN-10: 1990760740
Publisher: Kidsocado
Publication Date: February 11th, 2023
Pages: 360
Language: Persian